แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน

แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน แทงหวยผ่านเว็บ หวยรายวันออนไลน์ เว็บสมัครแทงหวย เว็บเล่นหวย หวยถ่ายทอดสด แทงหวยผ่านแอพ แทงหวยผ่านไลน์
ยอดสั่งซื้อค้างอยู่ที่13.7 พันล้านดอลลาร์ ; รายได้5.3 พันล้านดอลลาร์ ; รายได้สุทธิแบบ non-GAAP 368 ล้านดอลลาร์ ; GAAP รายได้สุทธิ274 ล้านดอลลาร์ ; กำไรต่อหุ้นสุทธิแบบ non-GAAP ที่$8.30 ; กำไรต่อหุ้นสุทธิ GAAP $6.20

ไฮฟา, อิสราเอล , 29 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Elbit Systems Ltd. (“Elbit Systems” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: ESLT ) (TASE: ESLT) บริษัทเทคโนโลยีชั้น สูงระดับนานาชาติรายงานผลประกอบการรวมของบริษัทในวันนี้ สำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทได้ให้ผลลัพธ์แบบ US-GAAP และข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP เพิ่มเติม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักลงทุนได้รับมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับผลลัพธ์และแนวโน้มทางธุรกิจของบริษัท สำหรับคำอธิบายของคำจำกัดความที่ไม่ใช่ GAAP ของบริษัท โปรดดูหน้า 6 ด้านล่าง “ข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP” ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่นำเสนอเป็นข้อมูลทางการเงินแบบ US-GAAP เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ความเห็นของผู้บริหาร:

Bezhalel (Butzi) Machlis ประธานและซีอีโอของ Elbit Systems ให้ ความเห็นว่า:

“ปี 2021 เป็นปีที่แข็งแกร่งสำหรับ Elbit Systems และผลลัพธ์ทางการเงินบ่งชี้ถึงความต้องการผลิตภัณฑ์และระบบของเราจากลูกค้าทั่วโลกที่ยั่งยืน รายรับเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น5.3 พันล้านดอลลาร์และงานในมือที่มีการบันทึกถึง 13.7 พันล้านดอลลาร์ทำให้เรา ด้วยทัศนวิสัยที่ดี

ผลลัพธ์ในปี 2564 ของ Elbit Systems เป็นผลจากการลงทุนครั้งสำคัญที่เราทำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีชั้นนำและขยายตำแหน่งของเราในตลาดการป้องกันประเทศที่สำคัญทั่วโลกเพื่อรักษาการเติบโตของวัฏจักร

ฉันเชื่อว่า Elbit Systems อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภาคการป้องกันประเทศทั่วโลก”

ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ปี 2564:

รายรับในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่1,494.3 ล้านดอลลาร์เทียบกับ1,377.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563

กำไรขั้น ต้นแบบ non-GAAP (*) อยู่ที่ 381.1 ล้านดอลลาร์ (25.5% ของรายได้) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เทียบกับ363.0 ล้านดอลลาร์ (26.3% ของรายได้) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2020 กำไรขั้นต้นของ GAAPในไตรมาสที่สี่ ปี 2564 อยู่ที่374.3 ล้านดอลลาร์ (25.1% ของรายรับ) เทียบกับ357.8 ล้านดอลลาร์ (26.0% ของรายรับ) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563

___________

* ดูหน้า 6

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสุทธิ อยู่ที่114.0 ล้านดอลลาร์ (7.6% ของรายได้) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เทียบกับ109.1 ล้านดอลลาร์ (7.9% ของรายได้) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2020

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการขายสุทธิอยู่ที่80.8 ล้านดอลลาร์ (5.4% ของรายได้) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เทียบกับ81.2 ล้านดอลลาร์ (5.9% ของรายได้) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2020

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารสุทธิอยู่ที่72.4 ล้านดอลลาร์ (4.8% ของรายได้) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เทียบกับ62.9 ล้านดอลลาร์ (4.6% ของรายได้) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2020 ระดับค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารที่สูงขึ้นใน ไตรมาสที่สี่ของปี 2564 รวมค่าใช้จ่ายของ Sparton Corporation (“Sparton”) ซึ่งได้มาและรวมเข้าด้วยกันตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2564

รายได้จากการดำเนินงานแบบ non-GAAP (*)อยู่ที่120.1 ล้านดอลลาร์ (8.0% ของรายได้) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เทียบกับ113.8 ล้านดอลลาร์ (8.3% ของรายรับ) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2020 รายได้จากการดำเนินงาน GAAPในไตรมาสที่สี่ของ ปี 2564 อยู่ที่107.3 ล้านดอลลาร์ (7.2% ของรายรับ) เทียบกับ104.6 ล้านดอลลาร์ (7.6% ของรายรับ) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสุทธิ อยู่ที่19.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เทียบกับ32.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าใหม่ ของหนี้สินตามสัญญาเช่า

รายได้อื่นๆ สุทธิอยู่ที่9.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ สุทธิ7.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563

ภาษีเงินได้อยู่ที่ 92.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เทียบกับ1.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 ค่าใช้จ่ายภาษีในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 รวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียวประมาณ80.0 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ รายได้ที่ได้รับการยกเว้นจาก “วิสาหกิจที่ได้รับอนุมัติ” และ “วิสาหกิจที่มีสิทธิพิเศษ” ในอิสราเอล (“รายรับที่ได้รับการยกเว้น”)

ส่วนของกำไรสุทธิของบริษัทในเครือและหุ้นส่วนอยู่ที่3.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เทียบกับ5.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563

รายได้สุทธิแบบ non-GAAP (*) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่94.9 ล้านดอลลาร์ (6.4 เปอร์เซ็นต์ของรายได้) เทียบกับ105.0 ล้านดอลลาร์ (7.6% ของรายได้) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 รายได้สุทธิของ GAAP ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 อยู่ที่8.2 ล้านดอลลาร์ (0.5 ของรายได้) เทียบกับ67.8 ล้านดอลลาร์ (4.9 เปอร์เซ็นต์ของรายได้) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 การลดลงในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ส่วนใหญ่เป็น ผลลัพธ์ของค่าใช้จ่ายภาษีที่กล่าวถึงใน “ภาษีเงินได้” ข้างต้น

Non GAAP (*)กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทอยู่ที่2.14 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เทียบกับ2.38 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2020 GAAP กำไรต่อหุ้นปรับลดของผู้ถือหุ้นของบริษัทใน ไตรมาสที่สี่ของปี 2563 ปี 2021 อยู่ที่$0.18เทียบกับ$1.53ในไตรมาสที่สี่ของปี 2020

___________

* ดูหน้า 6

ผลลัพธ์ทั้งปี 2564:

รายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่5,278.5 ล้านดอลลาร์เทียบกับ4,662.6 ล้านดอลลาร์ในปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2020

สำหรับการกระจายรายได้ตามพื้นที่ปฏิบัติงานและตามภูมิภาค ดูตารางในหน้า 14

รายได้ส่วนใหญ่ในปี 2564 อยู่ในระบบ Airborne และระบบ C4ISR รายได้ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ของระบบ Airborne ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความแม่นยำในอากาศในเอเชียแปซิฟิก การเติบโตของรายได้ในส่วนระบบ C4ISR ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ Sparton ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสหรัฐฯ เข้าซื้อกิจการและรวมเข้ากับผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2564

ตามภูมิศาสตร์ การเพิ่มขึ้นในอเมริกาเหนือส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของระบบอากาศและผลิตภัณฑ์ของสปาร์ตัน ตลอดจนการเติบโตของยอดขายเครื่องมือแพทย์ การเพิ่มขึ้นในเอเชียแปซิฟิกเป็นผลมาจากการขายอาวุธนำวิถีแบบแม่นยำในอากาศ

ต้นทุนของรายได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564อยู่ที่3,920.5 ล้านดอลลาร์ (74.3% ของรายรับ) เทียบกับ3,497.5 ล้านดอลลาร์ (75.0% ของรายได้) ในปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2563 ต้นทุนของรายได้ในปี 2020 รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดประมาณ60.0 ล้านดอลลาร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของสินทรัพย์และการตัดบัญชีสินค้าคงคลังเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

กำไรขั้น ต้นแบบ non-GAAP (*)สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่1,384.7 ล้านดอลลาร์ (26.2% ของรายได้) เทียบกับ1,247.2 ล้านดอลลาร์ (26.7% ของรายได้) ในปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2563 กำไรขั้นต้นของ GAAPในปี 2564 อยู่ที่1,358.0ล้านดอลลาร์ (25.7% ของรายได้) เทียบกับ1,165.1 ล้านดอลลาร์ (25.0 เปอร์เซ็นต์ของรายได้) ในปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่395.1 ล้านดอลลาร์ (7.5% ของรายรับ) เทียบกับ359.7 ล้านดอลลาร์ (7.7% ของรายได้) ในปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการขายสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่291.8 ล้านดอลลาร์ (5.5% ของรายรับ) เทียบกับ290.7 ล้านดอลลาร์ (6.2 เปอร์เซ็นต์ของรายได้) ในปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่267.4 ล้านดอลลาร์ (5.1% ของรายรับ) เทียบกับ223.9 ล้านดอลลาร์ (4.8% ของรายได้) ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปเพิ่มขึ้น ในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการรวมกิจการของ Sparton ในผลประกอบการของบริษัท ณ ไตรมาสที่สองของปี 2564

รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 14.7 ล้านดอลลาร์เทียบกับ35.0 ล้านดอลลาร์สำหรับปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2563 รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ในปี 2564 ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการขายอาคารของบริษัทย่อยในอิสราเอล รายได้จากการดำเนินงานอื่นในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจากการขายและให้เช่าคืนอาคารของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

รายได้จากการดำเนินงานแบบ non-GAAP(*) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564อยู่ที่450.8 ล้านดอลลาร์ (8.5% ของรายรับ) เทียบกับ390.1 ล้านดอลลาร์ (8.4% ของรายได้) ในปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2020 รายได้จากการดำเนินงานตาม GAAPในปี 2564 อยู่ที่418.5 ล้านดอลลาร์ (7.9% ของรายได้) เทียบกับ325.7 ล้านดอลลาร์ (7.0% ของรายได้) ในปี 2563 ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดประมาณ60 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของสินทรัพย์และการตัดบัญชีสินค้าคงคลัง ต่อผลกระทบของโควิด-19

___________

* ดูหน้า 6

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่40.4 ล้านดอลลาร์เทียบกับ71.3 ล้านดอลลาร์ในปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2563 ค่าใช้จ่ายทางการเงินสุทธิในปี 2564 รวมกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวนประมาณ18.8 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายทางการเงินสุทธิในปี 2564 และ 2563 รวมค่าใช้จ่ายประมาณ10.2 ดอลลาร์ และ33.4 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่าและส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

รายได้อื่นๆ สุทธิ5.3 ล้านดอลลาร์ ในปี 2564 เทียบกับรายรับอื่นๆ สุทธิ7.4 ล้านดอลลาร์ในปี 2563 รายได้อื่นๆ สุทธิในปี 2564 และ 2563 ส่วนใหญ่มาจากการตีราคาหุ้นใหม่ในบริษัทในเครือ หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ให้บริการ ค่าใช้จ่ายของแผนบำเหน็จบำนาญ

ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่131.4 ล้านดอลลาร์ (อัตราภาษีที่แท้จริง 34.3%) เทียบกับ36.4 ล้านดอลลาร์ (อัตราภาษีที่แท้จริง 13.9%) ในปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2020 ภาษีเงินได้ในปี 2564 รวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียวประมาณ80.0 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ “การปล่อย” รายได้ที่ได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้ในปี 2020 ลดลงด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปรับในปีก่อนหน้า หลังจากการชำระภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งในอิสราเอลกับหน่วยงานด้านภาษีของอิสราเอล

ส่วนของกำไรสุทธิของบริษัทในเครือและหุ้นส่วนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่22.6 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงกำไรประมาณ10.9 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการขายบริษัทในเครือ เทียบกับ12.6 ล้านดอลลาร์ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 .

รายได้สุทธิ แบบ non-GAAP (*)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่367.6 ล้านดอลลาร์ (7.0% ของรายได้) เทียบกับ318.5 ล้านดอลลาร์ (6.8 เปอร์เซ็นต์ของรายได้) ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 . รายได้สุทธิตาม GAAP ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564อยู่ที่274.4 ล้านดอลลาร์ (5.2 เปอร์เซ็นต์ของรายได้) เทียบกับ237.7 ล้านดอลลาร์ (5.1 เปอร์เซ็นต์ของรายได้) ในปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2563

Non-GAAP (*)กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด ของ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่8.30 ดอลลาร์เทียบกับ7.20 ดอลลาร์สำหรับปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2563 GAAP กำไรสุทธิต่อหุ้น ปรับลด ของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564อยู่ที่6.20 ดอลลาร์เทียบกับ5.38 ดอลลาร์ในปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2563

ยอดสั่งซื้อคงค้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564มีมูลค่ารวม13,661 ล้านดอลลาร์เทียบกับ11,024 ล้านดอลลาร์ณ วัน ที่31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 72% ของงานในมือในปัจจุบันเป็นผลมาจากการสั่งซื้อจากนอกประเทศอิสราเอล ประมาณ 60% ของงานในมือปัจจุบันมีกำหนดจะดำเนินการระหว่างปี 2565 และ 2566

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่416.9 ล้านดอลลาร์เทียบกับ278.8 ล้านดอลลาร์ในปีสิ้นสุด วัน ที่31 ธันวาคม 2563 ระดับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สูงขึ้นในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการชำระหนี้ที่ค้างชำระโดยลูกค้า ส่วนใหญ่มาจากกระทรวงกลาโหมของอิสราเอล เช่นเดียวกับการได้รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในอิสราเอลและยุโรป

___________

* ดูหน้า 6

ผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อบริษัท:

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ได้รับการประกาศโดยองค์การอนามัยโลกในเดือนมีนาคม 2020 โควิด-19 มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและตลาดการเงิน การจำกัดการเดินทางที่สำคัญ การปิดสิ่งอำนวยความสะดวก และคำสั่งที่พักพิงในสถานที่ต่างๆ การหยุดชะงักดังกล่าวยังนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอื่นๆ ทั่วโลก ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลารอคอยสินค้าที่เพิ่มขึ้น Elbit Systems กำลังติดตามวิวัฒนาการของการระบาดใหญ่ของ Covid-19 และผลกระทบที่มีต่อพนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ของบริษัท ตลอดจนเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด

ตามที่เรารายงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564เราได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพนักงานของเรา ตลอดจนรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจและรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานของเรา นอกจากนี้เรายังรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมจำนวนหนึ่งที่เราใช้ประโยชน์จากความสามารถทางเทคโนโลยีของเราเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและผู้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นในการปกป้องชุมชนของเราจากผลกระทบของโรคระบาด การกระทำทั้งหมดเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไป

เราได้ใช้มาตรการควบคุมต้นทุนหลายชุดเพื่อช่วยจำกัดผลกระทบทางการเงินของการระบาดใหญ่ที่มีต่อบริษัท ควบคู่ไปกับมาตรการที่เราใช้เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจและการส่งมอบให้กับลูกค้าของเรา เรากำลังดำเนินการริเริ่มด้านประสิทธิภาพกับซัพพลายเออร์จำนวนหนึ่งของเรา เรายังคงประเมินการดำเนินงานของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ในช่วงปี 2020 และ 2021 กิจกรรมการป้องกันประเทศของเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนใหญ่ของเรานั้น ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการระบาดใหญ่ แม้ว่าธุรกิจบางส่วนของเราประสบปัญหาการหยุดชะงักบางประการเนื่องจากรัฐบาลกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย การจำกัดการเดินทาง และความล่าช้าในห่วงโซ่อุปทาน

เราเชื่อว่า ณวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Elbit Systems มีงบดุลที่ดี มีเงินสดเพียงพอ และเข้าถึงวงเงินสินเชื่อที่จัดหาสภาพคล่องเมื่อจำเป็น เราได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเงินสดและการสำรองเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

ขอบเขตของผลกระทบของโควิด-19 ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับการพัฒนาในอนาคต รวมถึงระยะเวลาและการแพร่กระจายของโรคระบาด มาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรคระบาดใหญ่ รวมถึงการดำเนินการฉีดวัคซีน และการดำเนินการที่อาจจะเกิดขึ้น ลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเราดำเนินการ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความไม่แน่นอน ดังจะระบุไว้ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปี 2564 ซึ่งจะยื่นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565ในการจัดทำรายงานทางการเงินทำให้เราต้องใช้ดุลยพินิจ การตั้งสมมติฐาน และการประมาณการที่ส่งผลต่อจำนวนเงินที่รายงาน สำหรับผลประกอบการทางการเงินของเราสำหรับไตรมาสและปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564เราได้พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ต่อประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและสำคัญของเรา ผลกระทบที่คาดหวังจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสิน สมมติฐาน และการประมาณการของเราที่สะท้อนให้เห็นในผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ในอนาคตของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากการประมาณการของเรา เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสัมพันธ์กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ค่าประมาณที่เราใช้ในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นของบริษัทต่อต้นทุนแผนค่าตอบแทนพนักงาน:

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากระดับราคาหุ้นดังกล่าวดำเนินต่อไปหรือเพิ่มขึ้นอีก จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนของบริษัทภายใต้แผนค่าตอบแทนต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับราคาหุ้นสำหรับพนักงาน

* ข้อมูลทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP:

ข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP ต่อไปนี้ถูกนำเสนอเพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นพื้นฐานเพิ่มเติมสำหรับการเปรียบเทียบตามช่วงเวลาและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัท บริษัทเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน โดยอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทที่มีความหมายมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลที่ไม่ใช่ GAAP ดังกล่าวถูกใช้โดยฝ่ายบริหารของบริษัทในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ คาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต และประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของบริษัท อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรเตือนว่า ไม่เหมือนกับการวัดผลทางการเงินที่จัดทำขึ้นตาม GAAP การวัดแบบ non-GAAP อาจเทียบไม่ได้กับการคำนวณมาตรการที่คล้ายคลึงกันสำหรับบริษัทอื่น

ข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP รวมถึงการปรับกระทบยอดเกี่ยวกับกำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP รายได้จากการดำเนินงาน รายได้สุทธิ และกำไรต่อหุ้นปรับลด ในการมาถึงการนำเสนอแบบ non-GAAP โดยทั่วไปบริษัทจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น รายการที่มีผลกระทบที่ไม่เกิดซ้ำในงบกำไรขาดทุน รายการต่างๆ ที่ไม่ใช่เงินสด รวมถึงความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีนัยสำคัญ ผลกระทบที่มีนัยสำคัญของกฎหมายภาษีย้อนหลัง การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบัญชี ธุรกรรมทางการเงินและรายการอื่นๆ ที่ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจต่อเนื่องตามปกติ ซึ่งตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหารแล้ว ถือเป็นรายการที่ถือว่าอยู่นอกเหนือการทบทวนผลการดำเนินงานหลัก

ในการนำเสนอแบบ non-GAAP ของบริษัท บริษัทได้ทำการปรับปรุงบางอย่าง ดังที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

การวัดผลแบบ non-GAAP เหล่านี้ไม่ได้อิงตามกฎหรือหลักการทางบัญชีที่ครอบคลุมใดๆ บริษัทเชื่อว่ามาตรการที่ไม่ใช่ GAAP มีข้อจำกัดที่จะไม่สะท้อนถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ตาม GAAP และควรใช้มาตรการเหล่านี้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทเท่านั้น ร่วมกับมาตรการ GAAP ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนควรพิจารณามาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP นอกเหนือจากและ
การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมของ GAAP เป็น Non-GAAP (ยังไม่ได้ตรวจสอบ):

(ดอลลาร์สหรัฐเป็นล้าน)

สาม
เดือน
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม
2564

สาม
เดือน
สิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม
2020

สิ้นสุดวัน ที่ 31
ธันวาคม
2564

สิ้นสุดวัน ที่ 31
ธันวาคม
2563

GAAP กำไรขั้นต้น

$ 374.3

$ 357.8

$ 1,358.0

$ 1,165.1

การปรับ :

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อ

6.8

5.2

26.7

22.7

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 และการตัดจำหน่าย

56.0

การด้อยค่าของสินทรัพย์อายุยืน

3.4

กำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP

$ 381.1

$ 363.0

$ 1,384.7

$ 1,247.2

เปอร์เซ็นต์ของรายได้

25.5%

26.3 %

26.2 %

26.7 %

รายได้จากการดำเนินงาน GAAP

$ 107.3

$ 104.6

$ 418.5

$ 325.7

การปรับเปลี่ยน:

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อ

12.8

9.2

47.0

39.4

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 และการตัดจำหน่าย

56.6

กำไรจากการลงทุน

(14.7)

(35.0)

การด้อยค่าของสินทรัพย์อายุยืน

3.4

รายได้จากการดำเนินงานแบบ non-GAAP

$ 120.1

$ 113.8

$ 450.8

$ 390.1

เปอร์เซ็นต์ของรายได้

8.0%

8.3%

8.5%

8.4%

กำไรสุทธิ GAAP ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ Elbit Systems

$8.2

$ 67.8

$ 274.4

$ 237.7

การปรับเปลี่ยน:

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อ

12.8

9.2

47.0

39.4

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 และการตัดจำหน่าย

56.6

กำไรจากการลงทุน

(24.9)

(35.0)

การด้อยค่าของเงินลงทุนและสินทรัพย์อายุยืน

7.9

การตีราคาเงินลงทุนที่วัดมูลค่าตามวิธีมูลค่ายุติธรรม

(12.5)

0.6

(17.3)

(20.8)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ดำเนินการ

7.2

27.9

10.6

33.4

ภาษีมูลค่าเพิ่มและรายการภาษีอื่นๆ สุทธิ

79.2

(0.5)

77.8

(0.7)

รายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ Elbit Systems

$ 94.9

$ 105.0

$ 367.6

$ 318.5

เปอร์เซ็นต์ของรายได้

6.4%

7.6%

7.0%

6.8%

GAAP กำไรสุทธิสุทธิปรับลด

$ 0.18

$ 1.53

$ 6.20

$ 5.38

ปรับปรุง สุทธิ

1.96

0.85

2.10

1.82

กำไรสุทธิสุทธิแบบไม่ใช้ GAAP

$2.14

$ 2.38

$ 8.30

$ 7.20

เหตุการณ์ล่าสุด:

เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564บริษัทได้ประกาศว่า บริษัทได้รับสัญญามูลค่าประมาณ350 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาระบบที่ดินให้กับลูกค้าต่างประเทศ สัญญาจะเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาสามปี

เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ไลน์จีคลับ 2564บริษัทได้ประกาศว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564ได้มีการเสนอมติที่เสนอในหนังสือมอบฉันทะถึงผู้ถือหุ้น ลงวันที่4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564และรายละเอียดในที่นี้ได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากที่เกี่ยวข้อง :

“ให้เลือกตั้งกรรมการอีกเจ็ดคนต่อไปนี้ซึ่งไม่ใช่ “กรรมการภายนอก” ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทอิสราเอล 5759-1999 เพื่อรับใช้จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป: Mr. Michael Federmann , Mrs . Rina Baum , Mr. Yoram Ben-Zeev , Mr. David Federmann , Mr. Dov Ninveh, Prof. Ehood (Udi) Nisan and Prof. Yuli Tamir ; และ
“ในการแต่งตั้ง Kost, Forer, Gabbay & Kasierer ซึ่งเป็นสมาชิกของ Ernst & Young Global ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัทอีกครั้งสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564และจนกว่าจะปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป”
เมื่อ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทได้ประกาศว่า Elbit Systems Emirates Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (“UAE”) ได้รับสัญญามูลค่าประมาณ 53 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในการจัดหามาตรการรับมือด้วยอินฟราเรดโดยตรงและระบบป้องกันตนเองจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในอากาศสำหรับเครื่องบินแอร์บัส A330 เครื่องบินขนส่งหลายบทบาท ของกองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สัญญาจะดำเนินการในระยะเวลาห้าปี

เมื่อ วันที่ 5 มกราคมพ.ศ. 2565 บริษัทได้ประกาศว่าบริษัทในเครือของบราซิลคือ AEL Sistemas SA ได้รับสัญญาในการจัดหาระบบอากาศยานไร้คนขับ Hermes TM 900 เพิ่มเติมให้กับกองทัพอากาศบราซิล สัญญาเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีสาระสำคัญต่อ Elbit Systems และจะดำเนินการในระยะเวลา 16 เดือน

เมื่อ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565บริษัทได้ประกาศว่า Elbit Systems UK Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสหราชอาณาจักรได้ขายธุรกิจด้านพลังงานและการควบคุมของบริษัทในเครือ Ferranti Technologies Ltd. ให้กับ TT Electronics (UK) Plc (LSE: TTG.L) เป็นเงินสดประมาณ12 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 9 ล้านปอนด์) โดยขึ้นอยู่กับการปรับเงินทุนหมุนเวียนตามธรรมเนียมหลังเสร็จสิ้น

เมื่อ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565บริษัทได้ประกาศว่าหลังจากผ่านกระบวนการประกวดราคา บริษัทในเครือของสวีเดน Elbit Systems Sweden AB ได้รับสัญญาจากหน่วยงานด้านวัสดุป้องกันประเทศสวีเดนเพื่อจัดหาระบบการจัดการการต่อสู้ของ Albatross ให้กับกองทัพเรือสวีเดน สัญญาที่เป็นจำนวนเงินที่ไม่มีสาระสำคัญต่อ Elbit Systems จะดำเนินการในระยะเวลา 34 เดือน

เมื่อ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565บริษัท ได้ประกาศว่า บริษัทได้รับสัญญามูลค่าประมาณ16 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจัดหากล้องโทรทรรศน์อวกาศให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ไวซ์มันน์ ภายใต้ โครงการดาวเทียมอุลตราไวโอเลตชั่วคราว ของอิสราเอล (“ULTRASAT”) เพื่อสังเกตการณ์และวิจัยในห้วงอวกาศ โครงการ ULTRASAT ได้รับการจัดการร่วมกันและได้รับทุนจากสถาบันวิทยาศาสตร์ Weizmann และองค์การอวกาศอิสราเอล และดำเนินการร่วมกับศูนย์วิจัย DESY ของเยอรมัน สัญญาจะดำเนินการเป็นระยะเวลาสองปี

เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565บริษัทได้ประกาศว่าจากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและการดำเนินการจัดให้มีการเสียภาษีที่ลดลงสำหรับรายได้สะสมที่เลือก บริษัทจะรวมค่าใช้จ่ายครั้งเดียวของ ประมาณ80 ล้านดอลลาร์ (ประมาณNIS 250 ล้าน ) ในผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ซึ่งมีแผนจะเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2565

เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565บริษัท ประกาศว่าได้รับสัญญาเป็นจำนวนเงินประมาณ27 ล้านดอลลาร์จากสำนักงานวัสดุป้องกันประเทศสวีเดน เพื่อจัดหากระสุน M339 กระสุน 120 มม. และหน่วยการตั้งค่าข้อมูลให้กับกองทัพสวีเดน รถถังหลักเสือดาว สัญญาจะดำเนินการเป็นระยะเวลาสิบเดือน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565บริษัท ได้ประกาศว่าได้รับสัญญามูลค่ารวมประมาณ130 ล้านดอลลาร์เพื่อส่งมอบสายการผลิตกระสุนปืนใหญ่ในประเทศหนึ่งใน ภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก สัญญาจะดำเนินการในระยะเวลา 2.5 ปี

เงินปันผล:ไม่ใช่เพื่อทดแทนหรือเหนือกว่าการวัดประสิทคณะกรรมการบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2564 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลคือวันที่11 เมษายน 2565 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2565หลังจากหักภาษีที่ต้นทางแล้วในอัตรา 16.8%

การประชุมทางโทรศัพท์:

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2565เวลา9.00 น. ตามเวลาตะวันออก ฝ่ายบริหารจะตรวจสอบและหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ในการโทรติดต่อ และจะพร้อมตอบคำถาม

หากต้องการเข้าร่วม โปรดโทรติดต่อหมายเลขการประชุมทางไกลหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่ตามมา หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้หมายเลขโทรฟรี โปรดลองใช้หมายเลขโทรเข้าระหว่างประเทศ

หมายเลขโทรเข้าของสหรัฐอเมริกา: 1-866-744-5399
หมายเลขโทรเข้าในแคนาดา: 1-866-485-2399 หมายเลขโทรเข้าของ
อิสราเอล : 03-918- 0644
หมายเลขโทรเข้าระหว่างประเทศ: 972-3- 918- 0644

เวลา9.00 น. ตามเวลาตะวันออก ; 06:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก ; 16:00 น.เวลาอิสราเอล

นอกจากนี้ การประชุมทางโทรศัพท์จะมีการถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ของ Elbit Systems ที่https://www.elbitsystems.com การเล่นซ้ำออนไลน์จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการโทร

หรืออีกสองวันหลังจากการโทร นักลงทุนจะสามารถกดหมายเลขเล่นซ้ำเพื่อฟังการโทรได้ หมายเลขโทรเข้าคือ: 1-888-782-4291 (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ) หรือ +972-3-925-5900 ( อิสราเอลและต่างประเทศ)

การประชุมนักลงทุน

เริ่มเวลา 10.00 น. ตามเวลา อิสราเอล ( 03:00 น. ตามเวลาตะวันออก ) วันนี้29 มีนาคม 2022 Elbit Systems จะเป็นเจ้าภาพการประชุมนักลงทุนในอิสราเอล งานนี้จะมีการถ่ายทอดสดเป็นภาษาฮีบรูพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษพร้อมกัน การบันทึกการจัดงานจะพร้อมใช้งานหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมได้ไม่นาน การถ่ายทอดสดทางเว็บและการบันทึกจะมีอยู่ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ Elbit Systems ที่http://www.elbitsystems.com

นักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ต้องการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่อภิปรายในการประชุมธิภาพทางการเงินที่จัดทำขึ้นตาม GAAP