สมัคร GClub อัพเดตเงินปันผลงวด 6 เดือนหน้านี้คณะกรรมการ

สมัคร GClub บริหารของ IKGH ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำในแต่ละปีภายหลังการเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินของบริษัทสำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (“เงินปันผลหกเดือน”) นโยบายการจ่ายเงินปันผลหกเดือนของ IKGH เท่ากับ: (i) 15% ของรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ของ IKGH สำหรับหกเดือนล่าสุดที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน หารด้วย (ii) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่าย ณ วันบันทึกเงินปันผลดังกล่าว สำหรับเงินปันผลหกเดือนที่จ่ายในปี 2558 คาดว่าจะเท่ากับเงินปันผลประมาณ 0.014 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งลดลง 0.012 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีของ IKGH เท่ากับจำนวนต่อหุ้นสามัญคงค้างเท่ากับ (i) 15% ของรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ของ IKGH สำหรับปีบัญชีที่เสร็จสิ้นล่าสุด หักด้วยจำนวนเงินที่จ่ายตามเงินปันผลหกเดือน หารด้วย (ii) จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว ณ วันบันทึกเงินปันผลดังกล่าว (“เงินปันผลประจำปี”)

IKGH ยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 IKGH มีรายรับอยู่ที่ 21.9 ล้านดอลลาร์ ลดลง 56% จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการหมุนเวียนชิปกลิ้งที่ลดลงในระหว่างไตรมาสดังกล่าว รายได้ที่ลดลงก็เนื่องมาจาก (i) แนวโน้มที่ลดลงของบาคาร่าวีไอพี ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงโดยรวมของรายได้จากการเล่นเกมในมาเก๊า และ (ii) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งลูกค้าเกม VIP ของ IKGH ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ เช่นเดียวกับนโยบายของรัฐบาลที่เข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจีนแผ่นดินใหญ่

ผลขาดทุนสุทธิที่ลดลงในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เมื่อเทียบกับช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีกำไร 0.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2015 เทียบกับการขาดทุน 45.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีก่อนหน้า

เช่นเดียวกับค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับตัวแทนรวมสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2015 อันเป็นผลมาจากการหมุนเวียนชิปกลิ้งที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้า นอกจากนี้ IKGH ยังมีค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และการบริหารลดลงในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอของ IKGH เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง IKGH ไม่คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจดทะเบียน ผลขาดทุนสุทธิที่ต่ำกว่าถูกชดเชยบางส่วนด้วย 17 ดอลลาร์เพียงครั้งเดียว

“ตลาด VIP โดยรวมในมาเก๊ายังคงได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมระดับมหภาคอย่างต่อเนื่อง และด้วยเหตุนี้ เราจึงยังคงจัดการเงินทุนของเราอย่างรอบคอบต่อไป” Mr. Lam Man Pou ประธาน IKGH กล่าว “เรายังคงสำรวจทางเลือกในต่างประเทศต่อไป เช่น การได้มาซึ่งผลประโยชน์ด้านผลกำไรของออสเตรเลียเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อขยายสถานะวีไอพีโดยรวมของเรา และเพิ่มความหลากหลายให้กับแหล่งรายได้ในปัจจุบันของเรา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะค้นหาโอกาสเพิ่มเติมเหล่านี้ และสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของเราในท้ายที่สุด”

ไฮไลท์รอบหกเดือนปี 2558 —
มูลค่าการซื้อขายชิปหมุนเวียนในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 อยู่ที่ 3.9 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 58% เมื่อเทียบกับ 9.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ขาดทุนสุทธิซึ่งรวมถึงกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจำนวน 13.3 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ King’s Gaming, Bao Li Gaming และ Oriental VIP Room อยู่ที่ 6.7 ล้านดอลลาร์หรือขาดทุนสุทธิ 0.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น (พื้นฐานและปรับลด) ใน ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 53.5 ล้านดอลลาร์ หรือขาดทุนสุทธิ 0.89 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ในระหว่างช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 IKGH เกิดขึ้น การด้อยค่าของค่าความนิยม 17.8 ล้านดอลลาร์เพียงครั้งเดียว

—รายได้แบบ Non-GAAP ซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงานก่อนการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยม และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ King’s Gaming, Bao Li Gaming และ Oriental VIP Room อยู่ที่ 5.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.10 ดอลลาร์ กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เทียบกับรายได้ 10.3 ล้านดอลลาร์ หรือกำไรต่อหุ้น 0.17 ดอลลาร์ (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แนวโน้มปี2558

สำหรับ ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2558 มูลค่าการซื้อขายชิปของ IKGH อยู่ที่ 4.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เฉลี่ย 0.62 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน) ลดลง 61% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับ 11.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เฉลี่ย 1.58 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน) สำหรับ เจ็ดเดือนแรกของปี 2557

บริษัทกำลังปรับคำแนะนำการหมุนเวียนชิปกลิ้งในปี 2558 สำหรับห้องวีไอพีห้าห้องที่มีอยู่ในมาเก๊าเป็นมูลค่าระหว่าง 6.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 7.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากช่วงก่อนหน้านี้ที่ 7.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์และการเล่นซ้ำ

IKGH จะดำเนินการประชุมทางไกลเพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเงินในวันนี้ เวลา 8.30 น. EDT/20.30 น. มาเก๊า หากต้องการเข้าร่วม โปรดกดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งต่อไปนี้อย่างน้อย 10 นาทีก่อนเริ่มการโทรตามกำหนดการ:

1-877-397-0286 (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา)
10-800-714-1511 (จีนตอนเหนือ)
10-800 -140-1377 (จีนตอนใต้)
800-968-835 (ฮ่องกง)
800-101-2323 (สิงคโปร์)
0808-101-7162 (สหราชอาณาจักร)
1-719-325-4758 (ต่างประเทศอื่นๆ)

ผู้สนใจยังสามารถสนทนาสดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.ikghcl.com (เลือกกิจกรรมและการนำเสนอ) หลังจากเสร็จสิ้น คุณสามารถรับชมการโทรซ้ำได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ลิงก์ด้านบน หรือจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2558 โดยโทรไปที่ 1-877-870-5176 (สำหรับผู้โทรในสหรัฐฯ) หรือ 1-858-384-5517 (ผู้โทรระหว่างประเทศ ) และระบุ ID การประชุม 7681883

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – สมาชิกในทีม Rivers Casinoได้โหวตงานของพวกเขาให้ดีที่สุดอีกครั้งในพิตต์สเบิร์ก Rivers ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน “สถานที่ทำงานยอดนิยม” ในการท้าทายประจำปีที่นำเสนอโดย Pittsburgh Post-Gazette โปรแกรมนี้เชิดชูนายจ้างชั้นนำในพื้นที่โดยพิจารณาจากการเสนอชื่อและผลตอบรับจากพนักงานของพวกเขาเอง

Rivers ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในนายจ้างในประเภท “บริษัทขนาดใหญ่” ซึ่งหมายถึงธุรกิจในพิตส์เบิร์กที่มีพนักงาน 400 คนขึ้นไป มีการสำรวจพนักงานในแต่ละบริษัท และผลลัพธ์ได้รับการวิเคราะห์โดยบริษัทวิจัยบุคคลที่สาม WorkplaceDynamics เพื่อกำหนดอันดับ สมาชิกในทีมของ Rivers Casino ได้ทำแบบสำรวจโดยไม่ระบุชื่อ ซึ่งขอให้พนักงานเปิดกว้างและซื่อสัตย์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ความมั่นใจในผู้จัดการ และความพึงพอใจในงานโดยรวม

“รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานเคียงข้างกันกับสิ่งที่ดีที่สุดใน ‘Burgh” Craig Clark ผู้จัดการทั่วไปของ Rivers Casino กล่าว “ฉันอยากจะขอบคุณเป็นการส่วนตัวสมาชิกทีม Rivers Casino ทุกคนที่ลงคะแนนให้เราเป็นหนึ่งใน ‘สถานที่ทำงานยอดนิยม’ และสำหรับการมีส่วนร่วมในแต่ละวันที่ทำให้ Rivers เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการทำงาน”

ในปี 2014 และ 2015 สมาชิกในทีมของ Rivers โหวตให้คาสิโนของตนเป็นหนึ่งใน “สถานที่ทำงานที่ดีที่สุด” ของเมืองในการจัดอันดับ Pittsburgh Business Times โปรแกรม “สถานที่ทำงานที่ดีที่สุด” คล้ายกับ “สถานที่ทำงานยอดนิยม” สนับสนุนให้พนักงานจัดอันดับสถานที่ประกอบธุรกิจของตนอย่างเปิดเผยในแบบสำรวจโดยไม่เปิดเผยตัวตนโดยสมัครใจ ซึ่งประเมินโดยองค์กรวิจัยบุคคลที่สาม

Rivers ได้รับการยอมรับในส่วนเสริม “Top Workplaces 2015” พิเศษของ Pittsburgh Post-Gazette ในฉบับวันที่ 27 สิงหาคม หากต้องการดูรายชื่อผู้ชนะ “สถานที่ทำงานยอดนิยม” ปี 2015 ทั้งหมด โปรดไปที่ส่วน “สถานที่ทำงานยอดนิยมปี 2015” ของเว็บไซต์ Pittsburgh Post-Gazette

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – นี่คือ สรุปข่าวรายสัปดาห์ของ PokerStars.comสำหรับสัปดาห์ที่ 27 สิงหาคมจำนวนชิป

3,860,000 ทีม PokerStars Pro Liv Boeree มีใน EPT Barcelona € 25k High Roller ซึ่งจะเล่นจนถึงผู้ชนะ วันนี้. กิจกรรมการเข้าซ้ำครั้งเดียวหยุดเล่นเมื่อเวลา 05.00 น. ของวันพุธ โดยเหลือผู้เล่นสามคน Boeree ผู้ได้รับรางวัล EPT6 Sanremo ในราคา 1,250,000 ยูโร ปัจจุบันเป็นอันดับสองในด้านชิปและเหนือกว่า Martin Finger ผู้ชนะ EPT Prague ซึ่งเป็นผู้นำชิป ปัจจุบัน ที่ 7,640,000 และ Mark Teltscher แชมป์ EPT London ด้วย 3,700,000 ทั้งสามรับประกันอย่างน้อย 391,000 ยูโร โดยผู้ชนะคือ 865,900 ยูโร โพสต์ในบล็อก: http://psta.rs/1hh2p5X €408,000

รางวัลที่หนึ่งคว้าโดย Mario Lopez จากอาร์เจนตินา หลังจากที่เขาชนะทำลายสถิติ €1,100 Estrellas Barcelona Main Event เมื่อวันจันทร์ แชมป์ที่เพิ่งสวมมงกุฎชนะที่นั่งในดาวเทียม Hyper Turbo มูลค่า 100 ยูโร บน PokerStars โลเปซซึ่งได้รับรางวัล LAPT Vina del Mar เมื่อปีที่แล้ว เอาชนะสนามขนาดยักษ์ที่มีผู้เล่น 3,292 คน ทำให้เป็นทัวร์นาเมนต์หยุดค้างถ่ายทอดสดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ PokerStars
โพสต์ในบล็อก: http://psta.rs/1EYD0nc รับประกันเงินรางวัลรวม

$207,000
สำหรับ Full Tilt Classic ซึ่งเริ่มวันศุกร์ที่ 11 กันยายนและดำเนินไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน Full Tilt Classic จะประกอบด้วย 20 ทัวร์นาเมนต์, Full Tilt Classic 40 รายการ กิจกรรมข้างเคียง, ทัวร์นาเมนต์ฟรีโรลคลาสสิกแบบฟูลทิลต์, ลีดเดอร์บอร์ดคลาสสิกแบบฟูลทิลต์ และการเล่นแบบคลาสสิกแบบฟูลทิลต์ชิปซีรีส์
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://ti.lt/az

$145,865.63
รางวัลแรกชนะโดย Mike ‘StrungOut1’ แชมป์ PokerStars Sunday Million คนล่าสุดจากเม็กซิโก ผู้เล่นรายนี้ขึ้นอันดับหนึ่งในสนาม 4,962 เพื่อรับเงินรางวัล 145,865.63 ดอลลาร์จากเงินรางวัลรวม 1,000,000 ดอลลาร์
โพสต์ในบล็อก: http://psta.rs/1JkZjWh

1,694
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลักของ EPT Barcelona; การมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากทำให้เป็นสนามกิจกรรมหลัก EPT ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ผู้ชนะจะได้รับรางวัล 1,420,500 ยูโรกลับบ้าน ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ PokerStars.tv
เว็บคาสต์สด: http://www.pokerstars.tv/en/tv/live/
ข้อมูลกิจกรรม: http://psta.rs/1Jy1Yen

148
จำนวนสุภาพสตรีที่เข้าร่วมในกิจกรรมของผู้หญิงที่ EPT Barcelona ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 45% จากปีที่แล้ว และหมายความว่างานหนึ่งวันจะต้องขยายออกไปเป็นวันที่สอง Lynn Gilmartin นักโป๊กเกอร์ชื่อดังจากเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ชนะการแข่งขันนี้ โดยคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไป 5,890 ยูโรหลังจากทำข้อตกลงล่วงหน้าได้
โพสต์ในบล็อก: http://psta.rs/1JnXQkc

53
จำนวนวันก่อนที่ EPT จะเยือนมอลตาครั้งที่สอง หลังจากความสำเร็จของ EPT Barcelona ความตื่นเต้นก็เพิ่มมากขึ้นสำหรับกิจกรรมธีมฮาโลวีนที่ EPT Malta เทศกาลนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20-31 ตุลาคมที่คาสิโน Portomaso
วิดีโอตัวอย่าง: http://youtu.be/rKKFjtwLE30

2
จำนวนถ้วยรางวัลที่ Dmitry Urbanovich รวบรวมในพิธี EPT Player of the Year นักเตะวัย 20 ปีจากโปแลนด์ ซึ่งทำผลงานได้ 15 ตารางสุดท้ายเมื่อฤดูกาลที่แล้ว และชนะ 6 รายการ (รวมถึงสี่รายการที่ EPT Malta) คว้าชัยชนะทั้งในระดับแพลตตินัมและโกลด์สำหรับผู้เล่นแห่งปี เขาออกสตาร์ทได้อย่างแข็งแกร่งในซีซั่น 12 โดยจบอันดับสองรองจากซิลเวน ลูสลีในการแข่งขัน Super High Roller มูลค่า 50,000 ยูโร ในราคา 841,500 ยูโร
โพสต์ในบล็อก: http://psta.rs/1i3YFpp

วิดีโอประจำสัปดาห์
กิจกรรมหลักของ EPT Barcelona ได้รับการสตรีมสดทุกวันบน PokerStars.tv รับชมได้ทุกวันตั้งแต่ 12:00 CET ตารางสุดท้ายในวันที่ 30 สิงหาคม จะเป็นเว็บคาสต์แบบการ์ดล่าช้าหนึ่งชั่วโมง
ลองดูที่นี่: http://psta.rs/1JAbjXl (ข่าวประชาสัมพันธ์) — PokerStars Caribbean Adventure (PCA) จะกลับมาในเดือนมกราคม 2559 และสัญญาว่าจะเป็นเทศกาล PokerStars ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตารางงานใหญ่ 104 รายการซึ่งเริ่มต้นที่Atlantis อันงดงามที่ Paradise Island Resort and Casinoในบาฮามาสในวันที่ 6 มกราคม จะทำให้มั่นใจว่าผู้เล่นทุกประเภทจะมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นกว่าที่เคยPokerStars.comแบรนด์ Amaya Inc. ที่ประกาศในวันนี้

การพัฒนาใหม่ที่โดดเด่นที่สุดสำหรับเดือนมกราคม 2559 คือการซื้อเข้า PCA Main Event ที่ต่ำกว่า5,300 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมหลักของ European Poker Tour (EPT) และเพิ่มขึ้นสามเท่าของจำนวนกิจกรรมทั้งหมดจากการแข่งขันโป๊กเกอร์ 35 รายการในปี 2558 เป็น 104 การแข่งขันโป๊กเกอร์ในปี 2559 การซื้อเข้าสำหรับกิจกรรม LAPT Bahamas ซึ่ง เปิดตัวอย่างประสบความสำเร็จอย่างสูงเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว และลดราคาลงด้วย โดยตอนนี้ราคาอยู่ที่ 2,200 ดอลลาร์ เป็นที่คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นอกเหนือจากตารางงานที่ ‘ไม่ควรพลาด’ จะส่งผลให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเทศกาลเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงการดึงดูดผู้เล่นด้านสันทนาการให้มาสัมผัสประสบการณ์ PCA มากขึ้นกว่าที่เคย ดาวเทียมหลายร้อยดวงจะใช้งานบน PokerStars ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสที่จะชนะการเดินทางไปแคริบเบียนด้วยเงินเพียง $1.10

กำหนดการ PCA 2016 เป็นไปตามสูตร “บางอย่างสำหรับทุกคน” ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จครั้งใหญ่ในวงจร PokerStars European ซึ่งผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินกับเทศกาลที่มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย รูปแบบที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น และระดับการซื้อที่หลากหลายที่ให้ทุกคน โอกาสในการเข้าร่วม

Edgar Stuchly ผู้อำนวยการของ PokerStars Live Events กล่าวว่า “เราได้เห็นการเติบโตที่ไม่ธรรมดาในกิจกรรมสดของเราในยุโรป และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เลียนแบบความสำเร็จนี้ที่ PCA EPT Barcelona ซึ่งดำเนินอยู่ในขณะนี้ กำลังทำลายสถิติทุกวัน และเป้าหมายของเราคือการมอบประสบการณ์แบบเดียวกันให้กับผู้เล่น PCA เราจะทำเช่นนี้โดยการเพิ่มจำนวนทัวร์นาเมนต์เป็นสามเท่า และเสนอระดับบายอินที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับผู้เล่นทุกคน

“ผู้คนมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อแข่งขันในบาฮามาสและเพลิดเพลินกับสภาพอากาศในทะเลแคริบเบียนในช่วงกลางฤดูหนาวสำหรับซีกโลกเหนือ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้เล่นของเราชื่นชอบจริงๆ คือโอกาสในการเล่นโป๊กเกอร์มากมาย ดังนั้นในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ นั่นคือสิ่งที่เราจะนำเสนออย่างแน่นอน!”

ตารางที่อัดแน่นไปด้วยรูปแบบที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึง Win the Buttonและ Deuces Wild, HOSE, PLO และทัวร์นาเมนต์ ค่าหัว สำหรับผู้เล่นที่มีเดิมพันสูง จะมีกิจกรรมอันทรงเกียรติมากมายที่จะดึงดูดพวกเขาออกจากชายหาด Super High Roller ระดับเรือธงมูลค่า 100,000 ดอลลาร์จะเริ่มเทศกาลเก้าวันอย่างมีสไตล์ โดยมีกิจกรรม High Roller มูลค่า 50,000 ดอลลาร์และ 25,000 ดอลลาร์ตามกำหนดการในภายหลัง

โปรโมชั่นแนะนำเพื่อนยอดนิยมจะกลับมาอีกครั้งในปี 2559 หากผู้เล่นแนะนำเพื่อนที่ไม่ได้เล่น PCA ในช่วงสองปีที่ผ่านมา – และทั้งผู้แนะนำและเพื่อนของพวกเขาเล่นกิจกรรมหลัก ผู้แนะนำจะได้รับ $500 สำหรับเพื่อนแต่ละคน พวกเขาแนะนำ นี่ถือเป็นส่วนลดมหาศาลสำหรับการเล่นกิจกรรมสำหรับเพื่อนหนึ่งคน และผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมฟรีหากพวกเขาแนะนำเพื่อน 11 คน

ตามเนื้อผ้า PCA มีกิจกรรมผู้เล่นเพิ่มเติมมากมายที่นำเสนอนอกเหนือจากโต๊ะเสมอ รวมถึงช่วงถามตอบรายวันกับ Team PokerStars Pros และการแข่งขันสนุก ๆ มากมายที่เกิดขึ้นบนเว็บคาสต์สด ปี 2559 จะไม่มีข้อยกเว้นด้วยกิจกรรมที่วางแผนไว้เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลิน

ดาวเทียมสำหรับ PCA 2016 จะเริ่มในเดือนกันยายนที่ PokerStars.com จะมีวิธีมากมายในการผ่านเข้ารอบมากกว่าที่เคย และผู้เล่นสามารถรับสิทธิ์ได้เพียง $1.10

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของกำหนดการที่น่าตื่นเต้นในปี 2559 กรุณาเยี่ยมชมที่ www.pokerstarscaribbeanadventure.com (ข่าวประชาสัมพันธ์) — วันแรงงานในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน จะมีการรับประทานอาหารที่ Choices the Buffet ที่ Pala Casino Resort and Spa

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. นอกเหนือจากสถานีเสิร์ฟทั้ง 8 แห่ง Choices จะขยายเมนูวันแรงงานให้ครอบคลุมถึงปูหิมะแช่เย็น ซี่โครงย่างแกะสลัก ปลาแซลมอนย่างทั้งตัว หอยนางรมครึ่งเปลือก ซี่โครงเนื้อบาร์บีคิว หมูฉีกบาร์บีคิว สเต็กนิวยอร์กย่างและค็อกเทลกุ้ง รวมถึงฮอทด็อกย่างและแฮมเบอร์เกอร์ แฮม ไก่งวง ไก่ย่าง พิซซ่า พาสต้า กุ้งทอด และข้าวผัด และอย่าลืมเลือกของหวานกว่า 80 รายการของ Choices อาหารมื้อสายแบบจำกัดจะเสิร์ฟจนถึง 13.00 น

การเลี้ยงฉลองสามารถเริ่มต้นได้ในราคา 30.74 ดอลลาร์ต่อคน รวมภาษี (ตัวเลือกไม่มีราคาสำหรับเด็ก) สมาชิกบัตร Pala Privileges ปกติ ชำระค่าบริการเต็มจำนวน สมาชิก Pearl Privileges และแขกหนึ่งคนสามารถเพลิดเพลินกับวันแรงงานได้ที่ Choices ในราคา 24.59 ดอลลาร์ต่อคน รวมภาษี ผู้ถือบัตรระดับโกลด์และแขกหนึ่งท่าน ราคา $21.52 ต่อท่าน รวมภาษี แพลตตินัม $15.37 รวมภาษี; และสมาชิก Elite และแขกหนึ่งคนได้ฟรี เปิดรับจองสำหรับกลุ่มที่มีสมาชิกตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป โทร 760-510-2299 หรือเยี่ยมชม choicesreservations@palacasino.com

สมาชิก Pala Privileges ฟรีที่ Privileges Center ในคาสิโน